Personuppgiftspolicy / Integritetspolicy

Välkommen till RETROHOLICS sida om behandling av personuppgifter.
Här tydliggör vi ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet,
förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska
kunna erbjuda dig RETROHOLICS tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem,
hemsidan och när du är i kontakt med oss.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
RETROHOLICS AB, 559078-3600 är ett säljföretag och säljer enbart via webbförsäljning.

RETROHOLICS är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:
● du beställer varor från vår hemsida eller genom någon av våra återförsäljare
● du registrerar dig som kund på hemsidan
● du har en fråga och/eller kontaktar oss
● du besöker vår hemsida och accepterar cookies

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
Följande lagras hos oss i vårt system:
I Kundregistret:
Namn, adress, personnummer, organisationsnummer, telefonnummer samt e-post
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Orderlista
Eventuell notering kan innehålla personuppgifter
I Orderregistret
Kundnummer
Namn, adress, telefonnummer samt e-post (observera att både leveransadress och fakturaadress kan finnas
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation,
Betalreferens
Köpta varor
Eventuell notering kan innehålla personuppgifter
I Bevakningsregistret
e-post

Lämnad varukorg
Varor lagda i varukorgen (den s.k. preordern) sparas med din e-postadress i 3 månader efter den blivande kunden lagt varor i korgen. Därefter rensas den.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
RETROHOLICS samlar in personuppgifter om dig som användare och kund för att kunna
tillhandahålla och fullgöra åtaganden gentemot dig.
De personuppgifter som samlas in vid beställningar behövs för att hantera ordern hela vägen från beställning, packning till fakturering och efterkontroller i bokföringen.

När du kontaktar oss via någon av RETROHOLICS kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor.

Vilka delar vi personuppgifter med?
Fraktbolag, återförsäljare och betaltjänster. Detta för att kunna fullfölja våra åtagande gentemot dig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
RETROHOLICS sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller anses nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. I webbshopen finns dina uppgifter kvar men kan endast nås av behöriga till systemet.
Personuppgifter som behandlas för fakturering sparas så länge det krävs som underlag till bokföringen.

Vilka rättigheter har du?
Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning.
Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.