reklamation

Reklamationer godtas endast efter det att följande formulär fyllts i. Handläggningstiden är ca 10-14 dagar. Vi återkommer till dig genom er angivna e-postadress. 

Obligatoriska uppgifter
  = Obligatoriska uppgifter